HOME

Kompleksowe zarządzanie budynkiem w jednym ręku
Proponujemy Państwu współpracę z zespołem ludzi zaangażowanych i doświadczonych w działalności na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni.
Za cel stawiamy sobie budowanie otoczenia wspólnoty: prawnego, finansowego i materialnego, zgodnego z jej oczekiwaniami.

Po pierwsze informacja
Wiarygodny przepływ informacji dotyczących funkcjonowania wspólnoty jest niezwykle istotnym czynnikiem mającym wpływ na jej funkcjonowanie. Dlatego w swojej codziennej pracy korzystamy z nowoczesnych kanałów komunikacji, jakimi są między innymi  internet oraz komunikacja  sms.

Planowanie, Planowanie
Skuteczne realizowanie zadań wymaga ich zaplanowania. Duży nacisk kładziemy na stworzenie przejrzystego i zgodnego z oczekiwaniami planu działania. Minimalizujemy w ten sposób ryzyko popełnienia błędu a nasi Klienci mają jasny obraz przyszłych działań.

Doradztwo, doradztwo
Nasza rola nie ogranicza się jedynie do pełnienia pasywnej funkcji. W swej działalności staramy się pełnić również rolę doradczą tak, aby razem z naszymi Klientami wspólnie kreować otoczenie ich nieruchomości.

Kim jesteśmy

Jesteśmy firmą administrującą i zarządzającą nieruchomościami, specjalizującą się w obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych.

Dlaczego właśnie my

Kompleksowe zarządzanie budynkiem w jednym ręku - Proponujemy Państwu współpracę z zespołem ludzi zaangażowanych i doświadczonych w działalności na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz spółdzielni.